Evello d.o.o.
IT CONSULTING & BUSINESS SERVICES

Evello d.o.o je neovisna konzultantska tvrtka usmjerena prema pružanju usluga operativnog i strateškog savjetovanja vezanog uz unaprjeđenje poslovanja i razvoj informacijskih sustava.

ISO 9001:2008

Tvrtka Evello d.o.o. uspješno je obnovila certifikat sustava za upravljanje kvalitetom u sukladnosti sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 i time potvrdila visok stupanj kvalitete isporuka. Više >>

Više >>

Način suradnje i metodologija rada


 

Projektni način rada

Prepoznavanjem poslovnog područja u zajedničkom radu s klijentom definiramo opseg usluge te definiramo projekt.
Način ugovaranja: Po ugovorenom projektu bazirano na opsegu posla te vremenu konzultanta potrebnog za izvedbu projekta.

 

Kontinuirana savjetnička usluga za velike organizacije i poduzeća

Usluga je kombinacija istraživanja, analiza, iskustva djelatnika Evella, a cilj je osigurati konkretne savjete primjenjive u praksi iz područja infomacijskih tehnologija i HR tržišta IT/poslovnih  usluga koje Evello ima u svoj ponudi.
Način ugovaranja: Mjesečni fiksni paušal koji uključuje ugovoreni broj sati podrške. 
Način komunikacije : e-mail, telefon 09-18h, web sučelje ili unaprijed planirani sastanak.

 

Podrška po satu na bazi tjednog unaprijed dogovorenog angžamana

Ova usluga omogućuje planiranu podršku sa unaprijed dogovorenim konzultantima u vašim prostorima.
Način ugovaranja: Planirano tjedno/mjesečno vrijeme. 
Način komunikacije: direktno s konzultantom na tjednim radionicama.